Přechod ke kapitalismu

Chtě nechtě musíme hledat právní zakotvení změn, které přišly v souvislosti s přechodem k tržnímu hospodářství. To je i v případě rozhodování co dál s firmou, když není nástupce. A opět přejímáme zkušenosti a vzory ze zahraničí. Abychom Vám pomohli, jsme tu my s institutem svěřeneckého fondu. Je jasné, že je to práce pro profesionální odborníky. Proto se na nás obraťte, vše Vám vysvětlíme.

Stále něco nového

Vždycky se musíme přizpůsobovat měnícím se podmínkám a to čím dřív, tím lépe. Co sleduje tzv. svěřenský fond mi nebylo jasné. Je tu nový občanský zákoník a v něm je tento institut i jak vzniká.Odklonění majetku a jeho správa jiným subjektem určitě něco sleduje. Zřejmě jde o to, aby nedocházelo k rozdrobení majetku nějakým neuváženým rozhodnutím. Říká se neznalost zákona neomlouvá, ale někdy je to na pováženou. Od toho jsme tu my, abychom Vám poradili.