Hodnota ženy

Již odedávna, jakmile začal směnný obchod, jedním z nejatraktivnějších druhů zboží se stala žena. Muž musel užitnou hodnotu ženy zpravidla náležitě ocenit, aby si ji mohl vzít. Tato praxe je v mnoha místech zeměkoule stále zachována. Naproti tomu v západní křesťanské civilizaci se manželka stávala často zdrojem bohatství. Vybírala se podle věna a licitovalo se o každý zlatý, každou kravku a sáh pole. Snad i tyto obchodnické praktiky před uzavřením manželství se promítly i do vzniku instituce tzv. zasnoubení.

Kde se to vzalo

Tento akt, oznámení úmyslu vejít ve stav manželský budoucí partneři v mnoha kulturách oznamovali různými způsoby. Téměř vždy však s tímto aktem byly spojeny i dary a závazky, které symbolizoval v západní kultuře zejména zásnubní prsten. Ten je jednak jakýmsi závdavkem, zálohou na cenu manželky, která je pak většinou dojednána předmanželskou smlouvou, jednak jakýmsi hmatatelným příslibem zájmu partnerů spojit své životy.